“Consolidarea sistemului de management anticorupție“

Cod SMIS 152154 / Cod SIPOCA 1152

Beneficiar: Municipiul București

Partener: Direcția Generală Anticorupție

Proiectul ”Consolidarea sistemului de management anticorupție” a fost finalizat cu succes, obiectivul general al acestui proiect a fost reprezentat de consolidarea sistemului de management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integrității și competenței la nivelul administrației locale din București.

175 de angajați cu funcții de conducere și de execuție din structurile de verificare/control, consilieri de etică, responsabili ai Strategiei Naționale Anticorupție din cadrul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare au participat în perioada decembrie – martie la cele 8 sesiuni de instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității realizate de experții Direcției Generală Anticorupție.

De asemenea, în perioada septembrie 2022 – ianuarie 2023 au fost demarate un sondaj de opinie în rândul cetățenilor – numărul total de răspunsuri colectate a fost de 1815  și o cercetarea sociologică în rândul personalului Primăriei Municipiului București și al instituțiilor aflate în subordonare/ coordonare – volumul eșantionului cuprins în analiză a fost de 958 de angajați cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală.

Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului București s-a realizat prin organizarea a 20 de ateliere de lucru privind actualizarea managementului riscurilor de corupție și Registrul riscurilor de corupție și având ca obiectiv elaborarea și adoptarea a doua proceduri interne cu privire la prevenirea/evaluarea incidentelor de integritate și activitatea consilierilor de etică la nivelul Primăriei Municipiului București.

În cadrul campaniei de conștientizare au fost distribuite 370 de afișe și 500 de pliante către instituțiile aflate în subordonare/ coordonarea Primăriei Municipiului București oferind informații relevante despre proiect.

Un alt obiectiv urmărit de acest proiect a fost implicarea cetățenilor în combaterea fenomenului corupției din administrația publică locală. Astfel, pe lângă posibilitatea de sesizare scrisă la organele competente, cetățenii au putut sesiza fapte de corupție și la linia telefonică gratuită: 

0800.806.806 CALL CENTER ANTICORUPȚIE 

Proiectul, care a fost implementat în perioada iunie 2022 – septembrie 2023 în baza unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, a fost prevăzut a se derula în Municipiul București în perioada 09.06.2022 – 08.10.2023 și are o valoare totală de 301.898,59 lei, valoarea cofinanțării UE fiind de 203.499,67 lei.

Informațiile despre proiect vor fi disponibile pe site-ul www.pmb.ro la secțiunea Finanțări nerambursabile.

Nu-ți risca libertatea! Refuză corupția!

Contact 

website: www.pmb.ro         e-mail: [email protected]                 telefon: 021.305.55.00 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *