Cum te pregătești pentru un control de mediu?

Desfășurarea unei activități economice cu potențiale efecte negative asupra mediului și sănătății cetățenilor se poate efectua în măsura în care agenții economici respectă legislația de mediu în vigoare. 

În funcție de natura activității și de domeniul ales, agenții economici au de respectat mai multe obligații de mediu. Este de la sine înțeles că o activitate de natură comercială implică o responsabilitate clară și precisă din punct de vedere mediu. Însă în situația unei activități industriale, agentul economic are de respectat numeroase obligații de mediu, potrivit legislației de mediu în vigoare.

În acest context, pentru a se asigura de respectarea prevederilor legale, autoritățile responsabile cu protecția mediului efectuează inspecții atât planificate, cât și neplanificate la sediul societăților economice.

Care sunt documentele verificate de Garda Națională de Mediu?

Controalele realizate de către Garda de Mediu urmăresc nivelul de conformitate al activităților desfășurate de operatorii economici cu legislația de mediu. În acest context, printre aspectele principale supuse evaluării menționăm următoarele:

  • Documentele de reglementare a activității desfășurate, mai precis autorizatia de mediu/autorizația integrată de mediu, acorduri de mediu, viza anuala autorizatii de mediu etc.;
  • Documente ce dovedesc proveniența a amplasamentului și a celor legate de prezența utilităților;
  • Monitorizarea factorilor de mediu (calitatea apelor de suprafață, calitatea aerului, cu accent pe emisiile din aer, calitatea solului și subsolului etc.);
  • Încadrările corecte pe cod a deșeurilor (atât periculoase, cât și nepericuloase) rezultate din activitate, potrivit prevederilor legale;
  • Existența unor fișe de caracterizare a deșeurilor;
  • Existența contractelor de colectare a deșeurilor cu societăți autorizate în acest sens;
  • Evidenta deseurilor (se urmărește dacă s-a respectat modul corect de gestionare a lor, ținând cont de cantitatea generată și de tipul acestora. 
  • Lista substanțelor sau a combinațiilor de substanțe periculoase utilizate:
  • Existența unor declaratii fond mediu în cazul în care agentul economic realizează activități de import, producție sau achiziționează intracomunitar – pot fi depuse declarații pentru ambalaje, baterii și acumulatori, EEE-uri, uleiuri etc.
  • Planul pentru situații limită.

Pe lângă aceste aspecte, autoritățile responsabile cu verificarea urmăresc modul în care au fost respectate măsurile corective propuse la inspecțiile precedente.

Un aspect important de menționat este faptul că documentele și elementele urmărite în inspecții poate să difere în funcție de activitatea întreprinsă de operatorul economic. Practic, complexitatea evaluării depinde de acest aspect important. Mai precis, pot fi incluse și alte obligații pe lângă cele menționate, operatorul economic prezentând și alte documente în acest sens.

În situația în care există neconformități în urma evaluării efectuate, societatea economică va atrage numeroase sancțiuni contravenționale, totodată confruntându-se cu riscul de închidere a activității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *