Eco Geodrum vă oferă autorizație de mediu

Eco Geodrum este o companie specializată în consultanța de mediu, elaborarea documentațiilor de mediu și a rapoartelor de monitorizare a mediului. Pentru a realiza aceste analize specifice, Eco Geodrum colaborează cu laboratoare renumite din România.

Elaborarea documentațiilor de mediu cuprinde:

 • studii privind evaluările corespunzătoare;
 • obținerea autorizațiilor, acordurilor de construcție sau mediu, avizelor;
 • efectuarea raportului de mediu;
 • studii cu privire la gospodărirea apelor;
 • planuri legate de gradul de contaminare și eficiență a procesului de decontaminare;
 • raport privind monitorizarea biodiversității;
 • constituirea de strategii și programe de mediu;
 • asistență tehnică specializată și desen tehnic profesional.

Laboratoarele de top partenere cu Eco Geodrum realizează o mulțime de servicii de o înaltă calitate și anume: testarea indicatorilor de natură fizică și chimică în ceea ce privește pânza freatică, apa reziduală și cea de suprafață; determinarea conținutului de carbon, a concentrației gazelor din seră, a emisiilor din atmosferă și a conținutului elementelor organice volatile; se stabilește gradul de agresivitate al mediului în cazul betonului și betonului armat; se fac masurători cu privire la nivelul de zgomot (interior și exterior); testări atât fizice, cât și chimice în cazul probelor solului.

Planuri de monitorizare a biodiversității

Eco Geodrum deține o experiență vastă și efectuează rapoarte de monitorizare a biodiversității de o foarte bună calitate, fie în timpul execuției proiectelor sau fie după finalizarea acestora.

Aceste activități au ca obiectiv principal protecția habitatelor comunitare și naționale, conform legislațiilor în vigoare. Se realizează evaluarea impactului ce poate fi generat în diferite faze ale execuției proiectului, se identifică activitățile care pot genera poluare, se propun măsuri pentru reducerea impactului și se analizează habitatele și speciile de faună și floră, care pot fi afectate de diferite activități (floră, mamifere, ihtofauna, nevertebrate acvatice și terestre, avifauna, herpetofauna, chiroptere).

Avantajele studiului de dispersie

Studiul de dispersie este la fel de important ca și celelalte, deoarece cuprinde informații de natură tehnică, acestea fiind obținute după de s-au efectuat masurătorile din teren și presupune:

 • hărți cu planurile de acțiune (apă, aer, sol, zgomot);
 • hărți cu dispersia poluanților;
 • hărți cu distribuția speciilor;
 • hărți hazard care privesc factorii de mediu.

De asemenea, trebuie să se întocmească planuri și măsuri de remediere acolo unde este nevoie și să se mențină întotdeauna relațiile cu autoritățile competente pe tot timpul realizării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *